Vil du representere Bjørnholt i "the Future Face of Europe"?

eu

Hei alle elever på VG1 og 2.

Bjørnholt videregående skole skal delta i et utvekslingsprosjekt der vi samarbeider men en skole i Nederland og en i Spania. Prosjektet heter Future Face of Europe. I dette prosjektet skal elever fra vår skole samarbeide med elever i prosjektet fra de andre samarbeidsskolene. Vi skal se på fremtidens utfordringer for unge under utdanning i dag: hva vil fremtidens arbeidsgivere ønske av kompetanse, karriere i et internasjonalt miljø og mye mer.

Første utveksling skjer i januar 2018. Skolen sender fire elever og to lærere  til Nederland siste uka i januar. Interessere elever treffer John i kantina fredag denne uka. Ta kontakt med johnr0106@osloskolen.no