Velkommen til nytt skoleår!

Skolebygget skilt

Oppmøtetid og sted for de ulike klassene:

 

Kl. 09.00 - VG1

 

Kl. 10.00 – VG2

 

Kl. 11.00 - VG3