Tilbake til vanlige fraværsregler

Bjørnholt videregående skole hovedinngang 1

Elever som har fravær av helsegrunner, har i koronaperioden sluppet å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Denne ordningen oppheves fra mandag 11. oktober. Da går vi tilbake til de vanlige fraværsreglene.

Til og med 10. oktober 2021 gjelder følgende:

  • Elever skal ikke møte på skolen når de har påvist covid-19, er i karantene eller har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.
  • Elever under 18 år skal levere bekreftelse fra en foresatt, mens elever over 18 år kan levere egenmelding.
    • Husk å levere egenmelding på fravær du har hatt hittil i skoleåret for å få det godkjent!

Fra og med 11. oktober 2021 gjelder følgende: 

  • Du trenger dokumentasjon for å få godkjent fravær av helsegrunner. Er du syk mandag 11. oktober eller i tiden etter, må du levere legeerklæring for å få godkjent fravær. 
  • Du registrerer fravær i Visma InSchool.
  • Du varsler alltid skolen ved kontaktlærer ved fravær. 
     

Ønsker du å vite mer om fraværsreglene i videregående skole, finner du de her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/fravarsregler/#gref