Vaksinering på Bjørnholt Vgs

Biblioteket ved Bjørnholt skole. Foto: Ritchard Cavander Cole

Elevene vil bli hentet i klasserommet og tatt med til vaksineringssenteret, som er på kontoret til helesykepleierne. Det er frivillig å vaksinere seg. Ungdom som har fylt 16 år kan selv ta beslutningen om de ønsker å vaksineres. Elever under 16 år må ha med samtykkeskjema med foresattes signatur. Alle elever får dette skjemaet utdelt fra sin kontaktlærer.

Alle elever som skal vaksineres må ta med legitimasjon!

Se link med formell info om vaksinering av 16- og 17-pringer på forskjellige språk her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/covid-19-vaccine-offered-to-16-and-17-year-olds/id2868049/  

Med vennlig hilsen

Bjørnholt vgs.