Hovedseksjon

Unntak fra fraværsreglene i videregående skole

Bjørnholt videregående skole hovedinngang 1

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fravær. Det betyr at elevene kan bruke egenmelding ved fravær på grunn av helsegrunner eller hvis eleven er under 18 år, bekreftelse fra en forelder.

Reglene for dokumentasjon av fravær er de samme som gjaldt fram til 11. oktober.

Unntaket gjelder alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Hvis eleven har vært fraværende på grunn av helsegrunner i perioden 11. oktober og fram til i dag, vil både legeerklæring og egenmelding/foreldrebekreftelse være gyldig dokumentasjon for fraværet.

 

Regjeringens sider:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gjeninnforer-unntak-fra-fravarsreglene-ut-skolearet/id2884378/

 

Føring av fravær i VIS
Underkategori til rettighetsfravær (R), "egenmeldt koronafravær" blir nå benyttet igjen.