Ung i Oslo

Elever spiller Fifa i friminuttet. Foto: Richard Cavander Cole

Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap i en tid der korona-pandemien skaper usikkerhet for mange. Undersøkelsen er nettbasert.

Du logger inn med en tilfeldig engangskode som ikke kan knyttes til deg som person. Undersøkelsen foregår i skoletiden med en lærer til stede. Det er satt av en skoletime. Les mer om undersøkelsen her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021/informasjon-elever-ung-i-oslo