Stor suksess for Bjørnholtfestivalen 2018

dansegruppen

Bjørnholtfestivalen fikk over to hundre besøkende som opplevde en flott arrangement, med varierte underholdning, mat fra flere verdens deler og en pengeinnsamling som skal gå til en skoleutviklingsprosjekt i Kenya. 

Det er viktig at vi bruker denne anledningen til å samle folk fra nærmiljøet for å vise samhold. I tillegg samler vi inn penger til en viktig sak sier Else Birgitte Roscher-Nielsen.