Statsminister Erna Solberg på besøk

Erna Solberg

Erna Solberg valgte Bjørnholt som stedet for å snakke om alternative skoleløp og økt mestring for elever. Statsminister fikk et innblikk i hvordan elevene sin skoledag er på Bjørnholt. Hun møtte blant annet elevmeglerne for å høre om hvordan de jobber med motivasjon og mestring.

 Elevmeglerne og Erna Solberg

Statsministeren ble vist rundt skolen av tidligere elevrådsleder Maryam Javed og rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen. Statsministeren var imponert over skolebygget, den varme mottakelsen og alle de flotte elevene.

 "Gratulerer med lave fraværstall"

Statsministeren roste også skolen for jobben de gjør med å få elevene til å være på skolen, "Gratulerer med lave fraværstall og nedgang i fraværstallene siden sist" sa Erna Solberg og pekte på dette som en viktig faktor for å ha et god læringsmiljø og en god skole.

Besøk på elektrofag

Erna Solberg og Marianne Borgen tok seg tid til å besøke elektrofagelevene for å se hvordan de jobbet. Elektrofaglærer Yassin formidlet hvor og det store behovet for lærlingplasser for elektrofagelever. Solberg lovte å følge dette opp.

IBelev Maryam Javed