Avgangssermoni 2020

Skolebygget skilt

Tusen takk for at dere valgte å fullføre videregående utdanning hos oss. Vi er veldig glade for at vi har fått lov til å følge akkurat ditt barn gjennom skoleåret 2020/2021. Det har vært en spennende reise, og for mange er tiden ved Bjørnholt videregående over. Det markerer vi på vitnemålsutdelingen, som er en formell seremoni der vi feirer alle de som nå er klare til å ta steget videre, til læreplass, universitet eller som skal prøve seg i arbeidslivet.

I år har vært et annerledes år, både på skolen og ellers i verden. Vi har innordnet oss regler som griper inn i privatlivet, men som har vært nødvendige for å kunne ha tillit til at helsevesenet skal ha kapasitet til å ta hånd om alle som trenger dem som mest. Årets avgangselever kommer for alltid til å huske den våren de skulle ha sammen med sine venner, men som de i stor grad har måtte tilbringe hjemme. Vi skulle så gjerne ha gitt dem en annen avslutning på skolegangen, men har gjort vårt ytterste for å ha kontakt på telefon, digitalt og "live" når det har vært mulig. Det gjør at vi opplever at vi har blitt enda bedre kjent med én og én, situasjonen har gjort at vi har snakket mer om hvordan vi har det og mer individuelt. Det har ført til at også vi som skal bli igjen på skolen vil huske denne våren, og akkurat ditt barn, ekstra godt. Kanskje er det slik også for dere, at man har fått mer tid sammen, som familie.

Vi står fremdeles i en krevende situasjon, der reglene endres og fremtiden virker usikker. Når vi inviterer til vitnemålsutdeling så vil den ikke være slik som den har vært de foregående år. Eleven gir uttrykk for at de både ønsker å feire skolegangen med medelever og familie, men smittevernreglene gir ikke rom for at vi kan samle alle slik vi pleier. I år velger vi derfor å ha klassevise vitnemålsutdelinger i skolens kantine, samt en egen avslutning for alle avgangselever uten foresatte, dersom smittevernreglene tillater dette. Planen for vitnemålsutdelingen ser slik ut:

Avgangssermoni IB 16.06.20

Kl 18:00 - 20:00

Oppmøte i Europasalen

Avgangsseremoni 3ST, 17.06.20 

Kl 16:00-17:00: 3STA 

Pause for å vaske over sitteplassene og dørhåndtak 

Kl 17:00-18:00: 3STB 

Pause for å vaske over sitteplassene og dørhåndtak 

Kl 18.00-19.00: 3STC 

Avgangsseremoni 3MK og 2EL, 18.06.20 

Kl 16.30-17.30: 3MKA 

Pause for å vaske over sitteplassene og dørhåndtak 

Kl 18.00-19.30: 2EEA, 2EEB og 2EEC 

 

For at smittevernsreglene skal kunne overholdes, må vi begrense antall gjester hver elev kan ta med seg til 4 gjester per elev.

Vi håper at dere kan holde av tidspunktet.

Beste hilsen

Erlend Skåltveit

Rektor Bjørnholt vgs