Bjørnholt vgs får støtte som miljøskole.

lærere ved Bjørnholt videregående mottar midler fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen har bidratt til å gjøre drømmen virkelig med å gi 235.000 kroner som støtte. Siden 2002 har de bidratt mediver 4,5 milliarder kroner til allmenn nytte. 

Til stede ved overrekkelsen av midlene var Tina Deehr Johannessen og Siri Salkjelsvik. Bjørnholt har allerede startet opp med en kjøkkenhage hvor elevene bidrar.

Elever i kjøkkenhagen

I løpet av året skal skolen vidreutvikle skolehagen vår.  Tina Deehr Johannessen sier at blant annet skal "elevene fra Elektro skal bygge og anlegge vanningsanlegg. I tillegg vil vi utvikle mini-hagen i det nedlagte byggefeltet til en vakker og grønn læringsarena som trekker elevene våre ut i naturen. Vi vil bruke utviklingsprosjektet for at elevene skal møte naturen på en aktiv måte."

Utdeling av støtte og midler

Siri Salkjelsvik legger til at "Etterhvert vil vi gjerne få til andre små prosjekter som blant annet bikuber, innsektshus og sommerfuglhage". Bjørnholt videregående gleder seg til å bidra med å gjøre Søndre Nordstrand og Oslo grønnere fir fremtiden.

Siri og Tina i kjøkkenhagen ved Bjørnholt videregående