Ny epost og postadresse

Biblioteket har store åpne arealer.  Foto:Richard Cavander-Cole

Fra og med 11 september i år får Bjørnholt Vgs ny epost og postadresse. Alle henvendelser skal fra 11 september sendes enten til eposten postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Vanlig post skal posten sendes til:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Bjørnholt videregående skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo.