Skolen åpner for fullt

Kantina ved Bjørnholt er plassert midt i bygget, og har store arealer til spising og samtaler. Foto: Richard Cavander Cole

Onsdag kom nyheten om at smittespredningen i Norge nå er så begrenset, at myndighetene åpner ytterligere opp for skolene fra og med tirsdag 2. juni. Kravet om en meters avstand fjernes inne i klasserommene, og en hel klasse kan derfor være samlet i et klasserom. På videregående skole opprettholdes kravet om at ansatte og elever skal holde 1 meters avstand når de er utenfor klasserommet, og at man skal unngå store ansamlinger. 

FHI uttaler at elever i videregående skole har et større ansvar for å overholde regler for smittevern, enn de yngre barna. Vår erfaring fra de siste ukene er at elevene våre synes det er lettere å holde nødvendig avstand når de er inne i klasserommet, enn i pausene. Se gjerne Utdanningsdirektoratets sider for mer info om nivådelt smittevern: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Nivåinndeling av smitteverntiltak 

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Alle skoler i Norge er nå satt til gult nivå.

Gult nivå 

  • Ingen syke skal møte på skolen 
  • God hygiene 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner 
  • Unngå trengsel og store samlinger 

Fra og med torsdag 4.6 starter Bjørnholt vgs. med undervisning på skolen i alle fag. Lærerne har planlagt vurderinger og undervisning frem til sommeren, og vi fortsetter med halve fagdager slik vi har gjort frem til nå. Det vil som hovedregel ikke lenger vil foregå digital hjemmeundervisning. Elevene vil få tilsendt de nye, oppdaterte timeplanene på onsdag. 

Avdeling for tilrettelagt undervisning åpner også på torsdag 4. juni. Vi gleder oss til å ønske alle elever velkomne tilbake til full timeplan igjen. AKS åpner også 4. juni. Det blir sendt ut informasjon om påmelding, som ranselpost i dag.

Vi gleder oss til alle ungdommene er tilbake på skolen, slik at vi kan få en fin avslutning på dette veldig spesielle året.

Med vennlig hilsen

Rektor