Informasjon til foresatte

Skolebygget skilt

Kjære elever og foresatte!

Som vi tidligere har informert om, vil alle videregående skoler være stengt fra og med 13.3.20. Elever kan hente PCer og materiell i morgen mellom kl 10 og 14. Hvis det ikke er mulig, så ta kontakt med kontaktlæreren din.

Elevene har rett til å få opplæring selv om de ikke er på skolen. Fra og med mandag 16.03.20 gjelder følgende:

  • Informasjon med elever og foresatte foregår hovedsaklig på mail, skolesms og ITS. 
  • Faglærere og k-lærere vil formidle telefonnummer til elevene der lærerne kan nås i skolens kjernetid, kl 9-15
  • Elevene vil få en ny timeplan. Hver dag består av to økter, én før og én etter lunsj. I hver av disse øktene vil lærerne være i kommunikasjon med elvene. Dersom faglærer ikke avtaler annet med elevene vil faglærer lede en chat i ITS kl 10-11 og kl 13-14. På dette tidspunktet skal alle elever være aktive. Det vil føres anmerkning for manglende innleveringer.
  • Faglærer lager undervsningsopplegg som legges ut i ITS.
  • K-lærer vil sjekke inn med k-elever i løpet av uken. Elever som ikke deltar i øktene, eller leverer arbeidsopppgavene, vil bli fulgt opp av skolens elevtjeneste.

Vi vil oppdatere dere fortløpende og oppfordrer dere til å følge med på skolens hjemmesider. Ta kontakt med  k-lærer, faglærer eller trinnleder, dersom dere har noen spørsmål. 

Beste hilsen

Erlend Skåltveit

Rektor Bjørnholt videregående skole