Velkommen til USAGT-debatt tirsdag 13.12 kl. 11.45

usagt skjerm

Si fra eller stille opp - hvordan kan du være en god venn og være med å bygge et godt skolemiljø?

 
Hvilke tanker gjør ungdom seg om å håndtere ukultur, kriminalitet og det at noen de kjenner har det vanskelig. Hvem har i oppgave å si fra?
 
Forfatter og journalist Namra Saleem skal være ordstyrer.
 
I panelet sitter Nancy Herz, forfatter Adel Khan Farooq, Aisha Naz Bhatti (SP) og Gunnar Lien Holsten (Politiet).

Åpent for alle - ingen påmelding! Mat og drikke tillatt.
 
Velkommen!

usagt logo