Digital hjemmeundervisning uke 4

Bjørnholt vgs drone 1

For å hindre smittespredning av det muterte covid-19 viruset, har Regjeringen bestemt at alle videregående skoler i Oslo skal gå over til digital hjemmeundervisning i uke 4. Det vil si at skolebygget er stengt hele neste uke. Unntaket er mandag kl. 11-13 og tirsdag kl. 11-13. Da kan elevene komme inn for å hente PC og bøker. Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind hvis de skal inn i bygget.

I løpet av helgen vil elevene få beskjed fra lærerne sine hvordan den digitale undervisningen blir lagt opp i de ulike fagene. Vi opprettholder timeplanene med halve fagdagene, som vi har hatt siden november. Skolen har bestemt at uansett om det blir digital hjemmeundervisning eller om vi skal inn på skolen igjen, kommer nåværende timeplaner til å gjelde helt frem til vinterferien. Jeg minner om at alminnelige fraværsregler gjelder, så pålogging i øktene i teams er nødvendig for å ikke få fravær.

Hvis du ønsker å ta kontakt med skolekontoret kan vi nås på epost bjornholtvgs@ude.oslo.kommune.no eller telefon 23 46 36 00.

Lærere og ledelse kan nås på epost eller på Teams.

Du kan også ta direkte kontakt med elevtjenesten vår hvis du trenger noen å snakke med.

Ønsker du hjelp, skal du få det!

Jeg er utrolig lei meg for at vi akkurat nå ikke får lov til å gi elevene våre det skoletilbudet vi har lyst til å gi dere. Men inntil vi ses igjen: Hold avstand, bruk munnbind, vask hendene ofte og ikke minst; hold digital kontakt med alle du kjenner.

Med vennlig hilsen

Erlend Skåltveit

Rektor