Bjørnholt videregående miljøsertifisert

Bjørnholt miljøfyrtårnskole

På mandag 29.10 var lærere fra Bjørnholt sammen med IBelevene Ousman Jobe og Jemimah Mylvaganam på besøk i Rådhuset for å få tildelt bekreftelsen på at Bjørnholt vgs har blitt et godkjent som et miljøfyrtårn. Det betyr at vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, transport, energi, avfall, utslipp og estetikk. 

Bjørnholtelever miljøfyrtårn rådhuset

Målet er at elever og ansatte i løpet av dette skoleåret bli mer delaktige i miljøvernarbeidet på skolen med bl.a. økt fokus på kildesortering og gjenvinning.