Bjørnholt videregående skole innfører adgangskontroll for elever og ansatte

Skolebygget

Bjørnholt videregående skole innfører i august et nytt adgangssystem. Elever og ansatte må bruke et personlig adgangskort for å komme inn i skolebygget, og biler vil få begrenset mulighet til å kjøre inn på skolens område. Skolen har mange innganger og vi har erfart at uvedkommende oppholder seg på skolens områder uten tillatelse. Vi har også hatt tilfeller av uaktsom bilkjøring på skolens område. Adgangskontrollsystemet har til hensikt å sikre et trygt og godt skolemiljø for våre elever og ansatte.
Det vil ta cirka to uker fra skolestart til vi får systemet opp og går. Inntil da er alle dører og porter åpne i skolens åpningstid. Elever får mer detaljert informasjon første skoledag. Denne meldingen er også sendt ut til alle elever på SMS.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår!

Les mer om nytt adgangssystem.