Kick-off for B-OK 2019

B-OK kick off 2018-19

Målsettingen for årets kick-off var å løfte B-OK opp noen hakk fra forrige skoleår og få inn enda mer penger.

Informasjon om B-OK

Hva er B-OK?

B-OK handler om å støtte Happy Day Junior School i Kenya. Denne skolen ble startet av en av rådgivere våre, Annelene Rør, i 2010. I skoleåret 2016/2017 bestemte elevrådet på Bjørnholt seg for å gå inn i et samarbeid med denne skolen. Siden da har vi hatt én undervisningsfri dag i året for å tjene inn penger, og andre aktiviteter som kakesalg og Bjørnholtfestival hvor inntektene uavkortet har gått til dette prosjektet.

Konfransierer B-OK kick-off

Tur til Kenya

Skoleåret 2018/2019 sender vi igjen fem elever ned til Kenya for å lære mer om hva pengene går til og eventuelt hva nye penger skal brukes på. Innen neste uke vil elevene som har søkt bli valgt ut. Den undervisningsfrie B-OK-dagen blir 29. mars 2019. Begynn allerede nå og se deg om etter arbeid denne dagen!NRK intervjuer Nora Toure om B-OK

Film fra reisen i 2018 kan du se her https://www.youtube.com/watch?v=DF5yRh6FluI