Bjørnholt operasjon Kenya- elever gir til elever

repr_kick off 2018

Tirsdag var det kick-off i kantinen. Matata danset og Nora sang. Elevgruppen som var på reisen til Kenya kunne fortelle om vanskelige forhold og viktigheten av å bidra. Takk til Saber Salim, Mohammed Bourass, Nora Toure, Rebekah Teklemariam og Ali Younis! 

 

Dersom du vil levere kontant, må du levere disse pengene mandag 12. mars mellom 09.00-12.00 i den
gule containeren.

Andre alternativer er:
Bank:
betales inn på B-OK kontoen
1503 89 90559
VIPPS:
trykk “Betal” søk opp
“Bjørnholt Videregående skole- Bjørnholt Operasjon Kenya”
(Husk stor bokstav)
Faktura:
Arbeidsgiver kan få faktura.
Gi beskjed til klassekontakten
dersom du trenger faktura.
Kontant:
vil du levere kontant, må du levere disse pengene mandag 12. mars mellom 09.00-12.00 i den
gule containeren.
Uansett innbetalingsmetode må du huske å skrive ditt eget navn og klasse i merknadsfeltet.