200 million minutes reading challenge

Reading challenge

 200 Million Minutes Challenge er en verdensomspennende lese initiativ fra Achievement for All- en veldedig utdanningsorganisasjon i England. 

Vi starter konkurransen på Verdens Bokdag 4. mars 2021- barn og unge, skoler, høyskoler, foresatte, biblioteker, bedrifter og samfunnsgrupper verden rundt vil prøve sammen å lese 200 millioner minutter!