ST English (Vg1)

This means that 2-3 subjects will be taught in English, while the rest of the subjects will be in Norwegian. We recommend that applicants have a minimum grade of 4 in both English and Mathematics on their junior high school diploma. Candidates that are interested can apply to ST1 at Bjørnholt skole in the VIGO-system. Before school starts, all ST1 students will be contacted in order to register for ST English.


Fra høsten 2015 tilbyr Bjørnholt skole en klasse med ST1 på norsk og engelsk. Dette innebærer at 2-3 fag vil bli undervist i på engelsk, de andre fagene på norsk. Vi anbefaler at søkere til dette tilbudet har minst karakteren 4 i engelsk og 4 i matematikk på vitnemålet fra ungdomsskolen. Søkere som er interesserte i tilbudet søker plass på ST1 på Bjørnholt skole på vanlig måte på VIGO. Etter opptak kontakter skolen alle elever som skal begynne på ST1 for å registrere elever til ST English.


Etter ST English på VG1 kan du søke deg videre, enten til Studiespesialisering Vg2 eller
International Baccalaureate (IB) Vg2. Det vil være enklere å følge undervisningen på IB Vg2 for de som har tatt ST English, da man blir vant til å ha undervisning på engelsk i noen fag.

 

"ST English offers a smoother transition from 10I to the IB. If I were a 10I student now, I would apply for ST English at Bjørnholt." Ramzi, IB3

"ST English offers a chance to get comfortable with using English as an academic language before starting the IB Program. I wish I had had this opportunity when I was an ST1 student." Chioma, IB2