Hovedseksjon

Prosjekt - ikke i min skolegård

Bjørnholt videregående skole har som mål å være en trygg og rusfri skole for alle elever. Vi samarbeider med Ungdom Mot Narkotika (UMN) i vårt forebyggende arbeid.  Ønsker du å være en del av dette arbeidet og bli en av våre dyktige ambassadører for Ungdom mot Narkotika? Da er dette en elevaktivitet du bør sjekke ut!

Ungdom Mot Narkotika (UMN) er en landsdekkende ungdomsorganisasjon som jobber for å bekjempe bruk av rusmidler hos barn og unge. På Bjørnholt Vgs. samarbeider vi med UMN om det rusforebyggende prosjektet "Ikke i min skolegård."  

Prosjektet "Ikke i min skolegård" gjennomføres som opplegg i alle vg1 klassene av godt skolerte ambassadører fra UMN. Formålet er å få elevene til å reflektere over hvordan ulike rusmidler påvirker dem selv og andre, og skape et engasjement som gjør at de får mulighet til å reflektere over sine egne valg i møte med rusmidler. Målet er å styrke elevenes sosiale kompetanse slik at de er i stand til å ta gode valg når de står ovenfor utfordringer relatert til rus knyttet til bruk, kjøp og salg, og bekymring rundt eget eller andres rusbruk.UMN er en organisasjon av unge for unge og bruker derfor ung-til-ung metodikk i arbeidet. 

På Bjørnholt Vgs. kan du få opplæring av UMN i skoletiden og bli utdannet ambassadør for organisasjonen. Du lærer ulike aktiviteter, øvelser og metodikk som kan brukes i det rusforebyggende arbeidet. Hvis du blir ambassadør, vil du lære mye og få verdifull kompetanse du også kan dra nytte av senere i ditt karriereløp. Deltakerne får kursbevis, og gruppelederne kan være referanse hvis man for eksempel søker jobb.

Ambassadørtreningen blir gjennomført i tre steg:

  • Første steget varer 90 min og er basert mest på opplæring av rusmidler, påvirkninger og norsk narkotikapolitikk
  • Andre steget varer også 90 min, her fokuserer vi på praktiske øvelser.
  • Tredje steget innebærer opplæring om hvordan holde foredrag, dette steget varer litt lenger, cirka 2 timer. Hoved temaet blir hvordan holde fokuset i klassen og hvordan være trygg foran medelever.  

Ta kontakt med en av våre miljøarbeidere hvis du ønsker å jobbe som ambassadør for Ungdom Mot Narkotika.