Hovedseksjon

Ungdom i fokus

Sammen diskuterer vi tema som tilhørighet og identitet, fordommer og rasisme, “norsk nok”, krysskulturell oppvekst, med mer. Vi får besøk av inspirerende lokale rollemodeller og drar på utflukter som kino, bowling, teater, hyttetur med mer. Elever jobber også med å arrangere en kulturdag for hele skolen.

“Ungdom i fokus” er en trygg møteplass hvor alle blir sett, hørt og verdsatt. Deltakerne får kursbevis, og gruppelederne kan være referanse hvis man for eksempel søker jobb.  

Prosjektet organiseres av minoritetsrådgiverne i samarbeid med miljøarbeiderne og vi bruker FlexID-metodikk.