Medier og kommunikasjon ST

MK elever under filminspilling

Kontaktinformasjon

Henriette Prøven

Avdelingsleder

henriette.proven@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktlærere:

1MKA: Richard Cavander-Cole

1MKB: Siri Salkekjelksvik

2MKA: Aina Rognstad og Eivind Sælid

2MKB: Kyrre Breien og Eivind Sælid

3MKA: Ola Eggen og Birgitte Lie

3MKB: David Sivland og Elisabeth Ekeberg

 

 

Drawing of a city