IB- International Baccalaureate

IB Banner

Hvorfor velge IB ved Bjørnholt Videregående skole?

In english 

International Baccalaureate Diploma Program tilbyr deg et bredt fagtilbud som gir elevene en kompetanse i både språk og realfag. Vi er en av to offentlige IB skoler i Oslo som tilbyr Diploma Program. Vi er den eneste IB-skolen i Oslo som tilbyr Psykologi og Film som fag i tillegg til det vanlige fagtilbudet en IB skole tilbyr. Du kan lese mer om vårt fagtilbud her.

Bjørnholt VGS har et skolebygg som er tilrettelagt for variert undervisning. Vi har blant annet Deichmanske bibliotek, moderne og godt utstyrte auditorium, åpne og luftige klasserom og en helt ny idrettshall. Vi er også den eneste IB skolen i Oslo med gratis undervisningsbøker til alle elever.

Vårt fokus er på å utvikle kunnskaper og sosiale ferdigheter som er nødvendig ved høyere utdanning og i arbeidslivet. Ved vår IB-linje vektlegger vi faglig kunnskap samtidig som vi fokuserer på et sosialt godt og trygt miljø. Ved vår skole vil du som elev oppleve lærere som bryr seg om elevene med tett faglig og sosial oppfølging.

 

Hva er International Baccalaureate?

International Baccalaureate er et internasjonalt utdanningsprogram som kvalifiserer deg til høyere utdanning i både Norge og resten av verden. IB er det perfekte tilbudet for deg som vil studere i utlandet, være godt forberedt til universitetsutdanningen eller bare prøve noe nytt og spennende.

All undervisning foregår på engelsk og du kan begynne etter å ha fullført VG1 studiespesialiserende program (inkl. musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, formgivning, og idrett) eller tilsvarende. Ved Bjørnholt Videregående Skole tilbyr vi også en forberedende IBklasse på ST1. Du kan lese mer om det unike tilbudet her. 

På IB velger du seks fag som går over to år (VG2 og VG3). Du må velge ett fag fra hver av i alt seks grupper. Du kan lese mer om våre fagtilbud her.  De fleste fag tilbys på to nivåer: High Level (HL) og Standard Level (SL). Elevene må velge fordypning (HL) i minst tre, men ikke mer enn fire fag. På denne måten ivaretas den faglige fordypningen samtidig som man bevarer bredden i tilbudet.

Hvordan søker jeg?

Du søker gjennom VIGO og ved å levere «Application form» til skolen innen 1. mars. Se under dokumenter i fanen til høyre. 

IB og opptak til universiteter og høyskoler

Søkere med International Baccalaureate Diploma har generell studiekompetanse til universiteter og høyskoler i Norge og hele verden. Elever som har fullført IB stiller sterkt ved opptak til universiteter i utlandet.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Renate Haugevik Avdelingsleder

renate.haugevik@ude.oslo.kommune.no

 

Eirik Sanne Hardersen

IBDP Coordinator

eihaa014@osloskolen.no

Drawing of a city