IB- International Baccalaureate

IB Banner

(Information in english here)

Hvorfor velge IB ved Bjørnholt skole?

Bjørnholt skole er autorisert som en IB World School og tilbyr IB Diploma Programme. Utdanningsprogrammet er anerkjent blant verdens ledende universiteter og høyskoler, og har et utvidet fokus på å utvikle kunnskaper og sosiale ferdigheter som er nødvendig både ved høyere utdanning og ved en karriere i et globalt arbeidsmiljø. Ved Bjørnholt skole tror vi dette er et viktig utdanningstilbud for våre elevers personlige utvikling og karrieremuligheter.

Hva er International Baccalaureate?

Vi tilbyr International Baccalaureate Diploma Program på engelsk. Du kan begynne på kurset etter å ha bestått VG1 studiespesialiserende program (inkl. musikk, dans og drama, formgiving og idrett) eller tilsvarende. Dersom du ønsker en forberedelse til IB-linjen, tilbyr Bjørnholt Vg1 studiespesialisering der deler av undervisningen er på engelsk.

På IB har du seks fag samtidig over to år. Du må velge ett fag fra hver av i alt fem hovedgrupper samt ett fag fra gruppe 2, 3 eller 4 i tillegg. De fleste fag tilbys på to nivåer: High Level (HL) og Standard Level (SL). Elevene må velge fordypning (HL) i minst tre, men ikke mer enn fire fag. De andre fagene tas på Standard Level. På denne måten ivaretas den faglige fordypningen samtidig som man bevarer bredden i tilbudet.

Krav til IB diplom

 • Bestått eksamen i seks fag fra gruppene 1-5 
 • Godkjent en større oppgave (Extended Essay)
 • Gjennomført kurs i kunnskapsteori over to år (TOK)
 • Godkjent deltakelse i utenomfaglige aktiviteter (CAS)

IB og opptak til universiteter og høyskoler

Søkere med International Baccalaureate Diploma har generell studiekompetanse til universiteter og høyskoler i Norge, og IB er godt kjent over hele verden. Ved å velge realfag etter regler for opptak på spesielle utdanninger, f eks medisin, veterinær eller odontologi, får du spesiell studiekompetanse. (se omregningstabell for IB). Det er et krav om at man må ha norskkunnskaper på et visst nivå for å få studiekompetanse: Sjekk informasjon fra Samordna Opptak her:

What is the IB?

The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) is a pre-university
course of study aimed at the education of the "whole person", and designed for
students in their last two years of secondary school. The IBDP was developed by a
group of educators at the International School of Geneva in the early 1960's who had an idealistic vision: they hoped that a shared academic experience emphasizing critical thinking and exposure to a variety of viewpoints would foster tolerance and inter-cultural
understanding among young people. The IB Diploma curriculum can be administered
in any country and is recognized by universities in every country. The IB has
experienced rapid growth since its inception and now numbers some 2526 schools in
130 countries around the world.

Course set-up

The IB Diploma candidate must take a total of six subjects, three of them to be taken at the Higher Level (HL) and three at the Standard Level (SL). Higher Level courses cover more units than Standard Level ones.

Bjørnholt School has the following guidelines for students

 • All students choose 3 Higher level and 3 Standard level subjects
 • All students must have two languages, one is highly recommended to be Norwegian
 • All students choose one subject in which they write an extended essay.
 • All students must have mathematics
 • All subject groups must be represented
 • At the moment Bjørnholt offers an elective subject from group 1-5 as the sixth subject
 • Theory of Knowledge is a compulsory subject
 • Creativity, Action and Service must be completed

Kontaktinformasjon

Gard Andresen

Avdelingsleder

Send mail

 

Erik Sanne Hardersen

IBDP Coordinator

Drawing of a city